Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

YAYIN İLKELERİ

 1. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan akademik ve hakemli bir elektronik dergidir. Bu dergide öncelikle iletişim bilimleri olmak üzere sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarıyla ilgili derleme, araştırma makaleleri, teorik ve kuramsal makaleler, kitap tanıtımı, çeviri vb. yazılar yer alır.
 2. AKAR,  Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
 3. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde  yayınlanmamış ya da  yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının; kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir. Bildirilerin sunulduğu yerin belirtilmesi gerekir.
 4. Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır.
 5. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.
 6. Dergiye, yayınlanması için gönderilen yazılar, dergi kurallarına göre uygun bir şekilde düzenlenmeli, derginin web sayfasından üyelik işlemleri yapılmalı ve bu üyelik sayfasından gönderiler gerçekleştirilmelidir. 
 7. Dergiye gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar telif hakkı devri" sözleşme formunun da doldurularak gönderilmesi gerekir. Ayrıca, yazarların çalışma alanlarını en fazla 100 kelimeyle belirtmeleri, e-posta ve telefon numarası bulunacak şekilde iletişim bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.
 8. Yayınlanan yazıların her türlü telif hakkı, AKAR’a aittir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
 9. Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.
 10. Yayınlanmak üzere AKAR’a gönderilen çalışma önce editör tarafından incelenir, Editörün olumlu görüşünden sonra incelemesi için hakemlere gönderilir. Hakem incelemelerinden geçen, gerektiğinde düzeltmeleri yapılan yazılar yayın sırasına alınır ve yayınlanır.
 11. Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait her hangi bir bilgiye yer verilmeyecektir.
 12. Bir yazarın bir sayıda birden fazla yazısı yayınlanmaz.

AKAR YAZIM KURALLARI

 • Dergiye gönderilecek yazıların 25 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutundaki sayfaya, tüm kenar boşlukları 3’er cm bırakılarak yazılmalıdır.
 • Yazılar 12 punto, Times New Roman fontu ve tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
 • Makale dergiye ilk yüklenirken yazar adı yer almamalıdır. AKAR’da yayına kabul edilen makalelerde yazar adı soyadı makalenin başlığının 18 nk altında 12 punto yazılmalıdır. Yazarın isminin sonuna yıldız dipnot (*) kullanılarak yazarın unvanı, kurumu ve e-posta adresi sayfanın altında belirtilmelidir.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda şu sıralama izlenmelidir: başlık, özet, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler, giriş, ana metin (başlık ve alt başlıklar), sonuç, kaynakça, varsa ekler.
 • Girişten önce 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde çalışmanın kapsamını, amacını, kullanılan yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca açıklayan Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.
 • Makalenin başlıkları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
  • Makalenin ana başlığı: kalın, 14 punto, sola yaslı
  • 1. düzey başlıklar: kalın, 14 punto sola yaslı
  • 2. düzey başlıklar: kalın, italik, 12 punto, sola yaslı
  • 3. düzey başlıklar: kalın, 12 punto, sola yaslı
  • 4. düzey başlıklar: normal, italik, 12 punto, sola yaslı
 • Tüm başlıklardan önce 18 nk, sonra ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 • Makalenin başlığı dahil tüm başlıkların sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.
 • Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.
 • Tüm başlıklardan sonra ilk paragraf girintisiz olmalıdır. Daha sonraki paragraflar 1 cm girinti ile başlamalıdır.
 • Başlıklarda harflendirme ve/veya numaralandırma olmamalıdır.
 • Özet ve Abstract başlıkları 12 punto, kalın, sola yaslı olmalıdır.
 • Özet ve Abstract'ın içerikleri (Anahtar kelimeler ve Keywords dahil) 10 punto olmalıdır.
 • Metin içindeki atıflar APA sistemine göre verilmelidir.
 • Metin içinde numaralandırılan notlar metnin sonunda, numara sırasına göre ve kaynakça bölümünden hemen önce verilmelidir.
 • Metin içindeki alıntılar için çift tırnak kullanılmalıdır.
 • 5 satır ve daha uzun alıntılar, 10 punto harf karakteriyle, tırnak kullanılmadan sağdan ve soldan 1 cm daraltılarak verilmeli, alıntıdan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 • Kitap, süreli yayın, film gibi özel isimler italik yazılmalıdır. Yazarın vurgu yapmak istediği sözcükler ise çift tırnak arasında yazılmalıdır.
 • Üç veya daha çok yazarlı yazılarda ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.
 • Yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, bu yayınların yayın yılının sonuna “a,b,c,…” harfleri konulmalıdır.
 • Eserin yayın tarihi belli değilse, yayın tarihi yerine tarih yok anlamına gelen “t.y.” kısaltılması kullanılmalıdır.
 • Kaynakça, asılı olarak 1,25 cm girintiyle verilmelidir.
 • Kaynakçadaki eserler aşağıdaki örneklere göre yazılmalıdır:

Kitap:

Binark, Mutlu (2007) Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Ankara: Kalkedon Yayınları.

Stevenson, Nick (2008) Medya Kültürleri, Çev. Göze Orhon – B. Engin Aksoy. Ankara: Ütopya Yayınları.

Derleme kitapta bölüm:

Seçkin, Gülcan (2007) Medya Okuryazarlığı Eğitimi: Önemi ve İhtiyaçları. Medya Okuryazarlığı, Ed. Nurçay Türkoğlu ve Melda C. Şimşek, ss. 329-354. İstanbul: Kalemus Yayınları.

Hall, Stuart (2014) İdeoloji ve İletişim Kuramı, Çev. Ahmet Gürata. Medya Kültür Siyaset, Der. Süleyman İrvan, ss. 79-96. Ankara: Pharmakon Yayınevi.

Akademik dergide makale:

Hülür, Himmet (2000) Küreselleşme ve Toplumbilimsel Kuramlaştırma Sorunu. Selçuk İletişim, 1(2): 27-36.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Metin tek satırlı, 12 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi'nde (AKAR) yayımlanmak üzere göndermiş olduğum makalemin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını, yayınlanmak üzere kabul edilmediğini ve halen başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilme aşamasında olmadığını açıkça bildiririm.

Makalemin yayına kabul edilmesi durumunda ise Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi'nin bütün yayın haklarına sahip olduğunu kabul ederim.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.