Kahramanın Ç hali: Temsil ve özdeşlik bağlamında Behzat Ç. üzerine bir alımlama çalışması

Burak Medin

Özet


Bu çalışmada, gösterimde olduğu zamanlarda popüler bir medya metni olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı yerli dizide ve bu dizinin sinemadaki uzantıları olan Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) ve Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) adlı filmlerde başkahraman konumunda olan Komiser Behzat Ç. ile izleyici arasındaki özdeşlik ilişkisi sorgulanmıştır.  Polis kahramanın temsili, kahramanlık kodları ve kahramanla özdeşlik ilişkisi, Stuart Hall’ün kodlama-kodaçımlama modeli ekseninde çözümlenmiştir. Yarı yapılandırılmış sorular üzerinden on kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmış, böylece bu veriler çerçevesinde izleyicinin bu polisiye anlatıyı nasıl alımladığı ve kahramanla nasıl bir özdeşlik ilişkisi içinde olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda, tam anlamıyla klasik anlatı yapısına göre inşa edilmemiş kahramanla izleyici arasında kesin bir özdeşliğin kurulamadığı görülmüştür. İzleyicinin, yaraları olan ve anlatının başından sonuna kadar yaraları dikilmeyen kahramanı genellikle tartışmalı ve eleştirel okuduğu tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Barker, Chris (2012) Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage Publications.

Büker, Seçil; Özsoy, Aydan (2009) Gönülden Gönüle Mevlana İmgesi: Mevlana Üzerine Bir Alımlama Çalışması. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Dağtaş, Banu (2003) Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Erdoğan, İrfan, Alemdar, Korkmaz (2005) Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınevi.

Hall, Stuart (1980) Encoding/Decoding. Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79, Ed. by S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and P. Willis, pp. 117-128. London: Hutchinson in Association with the Centre for Contemporary Cultural Studies.

Hartley, John (2003) A Short History of Cultural Studies. London: Sage.

Hoggart, Richard (1998) The Uses of Literacy. Transaction Publishers.

Holub, Robert C. (1990) Reception Theory: A Critical Introduction. Routledge.

Kıran, Zeynel; Kıran, Ayşe (2007) Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kula D., Nesrin (2007) Elazığ’da Kurtlar Vadisi Dizisinin Alımlanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2: 251-266.

Özsoy, Aydan (2011) Televizyon ve İzleyici: Türkiye’de Dönüşen Televizyon Kültürü ve İzleyici. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Serbes, Emrah (2008) Son Hafriyat Bir Ankara Polisiyesi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Serbes, Emrah (2006) Her Temas İz Bırakır Bir Ankara Polisiyesi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Smith, Philip (2001) Kültürel Kuram. İstanbul: Babil Yayınları.

Aydın, Oya (2007) Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar Geleneğinin Katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (11): 119-131.

Turner, Graeme (2003) British Cultural Studies. London: Routledge.

Türkoğlu, Nurçay (2004) İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: Babil Yayınları.

Yaylagül, Levent (2008) Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.

Wallerstein, Immanuel (2000) Bildiğimiz Dünyanın Sonu. İstanbul: Metis Yayınları.

Williams, Raymond (1983) Culture and Society 1780-1950. Columbia University Press.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi