Gazete mizanpajının okuyucu algısı üzerindeki belirleyiciliği

Serhan Koyuncu

Özet


Mizanpaj ile algı arasında doğrudan bir etkileşim vardır. Bu etkileşim okuyucunun gazeteye olan ilgisi, bakış açısı, yaklaşımı ve talebi üzerinde belirleyicidir. Bu çalışma da gazete mizanpajının okuyucu algısı üzerindeki belirleyiciliğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmış ve verilerin toplanması anket yolu ile gerçekleştirilmiştir. Anket “basit rastlantısal örneklem” modeli doğrultusunda seçilen 50 kişiye uygulanmıştır. Anket yolu ile, gazete okuyucularının gazete mizanpajında hangi unsurlara daha çok önem verdikleri, mizanpajın gazeteyi satın almalarındaki etkisi, mizanpajdan beklentileri, gazete imajı hakkındaki düşünce ve görüşlerine ilişkin veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, anket dahilinde, yine “basit rastlantısal örneklem” modeli doğrultusunda Türkiye’de yayımlanan 10 ulusal gazete seçilmiş, bu gazetelerin birinci sayfaları ankete katılan kişilere 1/6 oranında küçültülerek, siyah-beyaz ve logoları kapatılmış bir şekilde gösterilerek, bu kişilerin mizanpajdan hareketle gazetenin adını tahmin etmeleri istenmiştir. Bu şekilde, mizanpajın gazete kimliğinin oluşumundaki etkililiğinin ölçülmesi hedeflenmiştir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baskan Karsak, Banu (2008) Web Sitelerinin Kurumsal Kimlik Açısından Değerlendirilmesi: En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Bir Analiz. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 9: 165-179.

Cooke, Lynne (2005) A Visual Convergence of Print, Television, and the Internet: Charting 40 Years of Design Change in News Presentation. New Media and Society, 7(1): 22-46.

Craig, David (1999) Influences on Editing Quality at the Daily Oklahoman. Newspaper Research Journal, 20: 58-71.

DeNeve, Rose (1992) The Designer's Guide to Creating Corporate ID Systems. Betterway Books.

Doyle Peter (2003) Değer Temelli Pazarlama, Çev. Gülfidan Barış. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.

Düz, Nazan (2012) Ambalaj - Reklam İlişkisi ve Tasarım Eğitimindeki Yeri. Western Anatolia Journal of Educational Science, 3(6): 19-52.

Flick, Uwe (1998) An Introduction to Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Garcia, Mario R.; Stark, Pegie (1991) Eyes on the News. St Petersburg, Florida: The Poynter Institute.

Hepkon, Zeliha (2003) Kurumsal Kimlik İnşasını Belirleyen Faktörler: Bir Literatür Taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2: 175-211.

Holmqvist, Kenneth; Wartenberg, Constanze (2005) The Role of Local Design Factors for Newspaper Reading Behaviour – An Eye-Tracking Perspective. Unpublished Research Report.

Jefkins, Frank (1995) Kurum Kimliği, Çev. Aydemir Okay. Marmara İletişim Dergisi, 9: 33-40.

Korkmaz, Alemdar (2007) Yazılı Basında Kurum Kimliğinin Oluşturulması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17: 385-391.

Küçüközyiğit, Uğur (2014) Haber Üretim Sürecinde ‘Haber Kararı’ ve Karar Aşamasında Öne Çıkan Faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Powers, W. (2007) Look Sharp. National Journal, 39(12).

Roberts, P. W. and Dowling, G. R. (2002) Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance. Stratejik Management Journal, 23: 1077-1093.

Russial, John (1989) Pagination and the Newsroom: Great Expectations. (Unpublished PhD thesis). Temple University.

Sylvie, George, Witherspoon, Patricia D. (2001) Time, Change, and the American Newspaper. Routledge.

Tiryakioğlu, Filiz; Top, Dilek (2010) Sayfa Tasarımı ve Kurumsal Kimlik Oluşturma: Türkiye’deki Ulusal Gazetelerin Birinci Sayfaları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim, 6(3): 137-146.

Tosun, Nurhan B. (2003) Kurumsal İletişim Sürecinde Reklamın ve İmaj Yönetiminin Bütünleşik Konumu. T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XVIII(1): 173-191.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi