Geç kapitalizm: Medya ve sanatta içeriğin metalaşması ve anlamsızlaşması

Bahar Ayaz

Özet


Bu çalışmada, genellikle postmodernizm olarak adlandırılan dönemin medya ve sanat içerikleri, özellikle Fredric Jameson’ın görüşleri çerçevesinde, çeşitli örnekler üzerinden değerlendirilmektedir. Postmodernizmin yeni bir döneme işaret ettiğine karşı çıkan Jameson, farklı sanat dallarını inceleyerek kapitalizmin hala devam etmekte olduğunu belirtir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında, ilk olarak geç-kapitalizmin ne anlama geldiği incelenmiştir. Ardından, ilk olarak postmodern sanat içerikleri, sonra da günümüz medyası tartışılmıştır. Gerçekten de, yeni teknolojilerle birlikte günümüzde hem tüketimin hiç bir zaman olmadığı kadar önemli hale geldiği, hem de kapitalist sistemin sanat ve medya içerikleri ile egemenliğini daha da fazla pekiştirebilir hale geldiği görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Connor, Steven (2005) Postmodernist Kültür, Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Eagleton, Terry (1999) Postmodernizmin Yanılsamaları, Çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Frisby, David (2012) Modernlik Fragmanları. İstanbul: Metis Yayınları.

Fuchs, Christian; Sevignani, Sebastian (2013) What is Digital Labour? What is Digital Work? What’s their Difference? And why do these Questions Matter for Understanding Social Media?. TripleC, 11(2): 37-293.

Jameson, Fredric (2005) Archeologies of the Future. London: Verso.

Jameson, Fredric (2008) Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, Çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü. Ankara: Nirengi Kitap.

Mandel, Ernest (2008) Geç Kapitalizm, Çev. Candan Badem. İstanbul: Versus Kitap.

McKoski, Nancy (1993) A Postmodern Critique of the Modern Projects of Fredric Jameson and Patricia Bizzell. Journal of Advanced Composition, 13: 329-344.

Mosco, Vincent (2008) Current Trends in the Political Economy of Communication. Global Media Journal - Canadian Edition, 1(1): 45-63.

Özcan, Burcu (2007) Postmodernizmin Tüketim İmajları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1): 261-273.

Stephanson, Anders; Jameson, Fredric (1989) Regarding Postmodernism - A Conversation with Fredric Jameson. Social Text, Duke University Press, 21: 3-30.

Stevenson, Nick (2008) Medya Kültürleri, Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Tüzen, Hasan (2008) Postmodernizm Mitosu. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 17: 145-158.

Van Gogh, Vincent (2015) Theo’ya Mektuplar, Çev. Pınar Kür. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi