Tüketicilerin mağaza imajı algıları ile mağaza sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bir alışveriş merkezinde uygulama

Serdar Erciş, Fatma Geçikli, Arzu Kalafat Çat

Özet


Rekabetin yoğun olarak yaşandığı mağaza sektöründe, başarılı olmanın tek yolu müşterilerin beklenti ve isteklerini karşılamak ve bir farklılık yaratmaktır. Bu nedenle, tüketicilerin mağaza imajını nasıl algıladıklarının bilinmesi, mağaza faaliyetlerinin başarısında önemli rol oynamaktadır. Çalışmada, mağaza imajını belirleyen boyutların marka bağlılığı üzerindeki etkilerini belirlemek ve söz konusu etki düzeyinin tüketicilerin demografik özellikleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Erzurum şehir merkezinde bulunan Palerium Alışveriş Merkezinin fiziksel alan ve müşteri sayısı bakımından en büyük zincir mağazasının toplam 370 anahtar kart (özel müşteri kartı) sahibi tüketicisine 15 Şubat 2016 tarihinde anket uygulanmış ve elde edilen veriler frekans analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları, mağaza imajını belirleyen boyutların mağaza sadakati üzerinde etkin olduğunu ve söz konusu etkinliğin tüketicilerin cinsiyet, gelir ve meslekleri açısından farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Berman, Barry ve Evans Joel R. (1992) Retail Management A Strategic Approach. New York: Mcmillan Publishing Company.

Bearden, William O. (1977) Determinant Attributes of Store Patronage: Dowtown Versus Outlying Shopping Areas. Journal of Retailing, 53: 15-22.

Chen, Shu-Ching ve Pascale, Qester G. (2006) Modeling Store Loyalty: Perceived Value in Market Orientation Practice. Journal of Services Marketing, 20(3): 188-198.

Desai, Kalpesh K., Keller, Kevin L. (2002) The Effects of Ingredient Branding Strategies on Host Brand Extendibility. Journal of Marketing, 66(1): 73-93.

Doyle, Peter ve Fenwick, Ian (1974) Shopping Habits in Grocery Chains. Journal of Retailing, 50: 39-52.

Dick, Alan vd. (1995) Correlates of Store Brand Proneness: Some Empirical Observations. Journal of Product and Brand Management, 4(4): 15-22.

Enıs, Ben vd. (2001) Store Loyalty as a Basis for Market Segmentation. Journal of Retailing, 46(3): 42-56.

Erdem, Orhan vd. (1999) Consumer Values and The Importance of Store Attributies. Internetional Journal of Retail and Distribution Management, 27(24): 137-144.

Ghosh, Avijit (1994) Retail Management. Forth Worth, TX: The Dryden Press.

Keller, Kevin L. (2003) Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge. Journal of Consumer Research, 29(4).

Linquist, Jay (1975) Meaning of Image: A Survey of Emprical and Hypothetical Evidencef. Journal of Retailing, 50(4): 29-39.

Martenson, Rita (2007) Corporate Brand Image, Satisfaction And Store Loyalty: A Study of The Store As A Brand, Store Brands and Manufacturer Brands. International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 35.

Morello, Gabriele (1984) The “Made in” Issue: A Comparative Research on The Image of Domestic and Foreign Products. European Research.

Okay, Ayla (2005) Kurum Kimliği. İstanbul: Media Cat Yayınları.

Oliver Richard (1999) Whence consumer loyalty. Journal of Marketing, 63.

Samlı, A. C. vd. (1998) Improving the Retail Performance by Contrasting Management and Customer Perceived Images: A Diagnostic Tool for Corrective Action. Journal of Business Research, 43: 27-38.

Selvi, Murat S. (2007) Mağaza İmajı, Mağaza Memnuniyeti ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, 22(1): 105-121.

Yamane, Taro (1989) Statistics: An Introducty Analysis. New York: Harper-Row.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi