Jacques Derrida, Richard Rorty ve doğruluk

Bahar Ayaz

Özet


Nietzsche, Husserl ve Heidegger gibi pek çok düşünür doğruluğa ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında doğruluğa ilişkin görüşleriyle, kendilerinden önceki düşünürlere meydan okuyan Jacques Derrida’nın ve Richard Rorty’nin görüşleri değerlendirilmiştir. Mevcudiyet, doğruluk ve hakikat gibi kavramları sorgulayan Derrida, yeni bir yöntem önermez ya da bir çözüm önerisi sunmaz. Rorty bu noktada Derrida’dan uzaklaşır; çünkü Rorty dayanışma ile bir çözümün olabileceğinden söz eder. Ancak Rorty’nin dile ilişkin görüşleri ve doğruluğu sorguladığı çalışmaları kendisini Derrida’ya yakınlaştırmıştır. Ayrıca Rorty’nin kullandığı olumsallık ve ironi gibi kavramlar da Derrida’nın görüşleriyle benzerlik taşır. Bu çalışmada Derrida ve Rorty’nin diğer düşünürlerin düşüncelerine yönelik görüşleri, kendi çalışmalarında vurguladıkları kavramlar ve iki düşünürün düşüncelerindeki kesişmeler incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdemir, Ferhat (2013) Richard Rorty’nin Pragmatik Liberal Ütopyasında Dinin İşlevi ve Geleceği Sorunu. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (3): 31-60.

Altun, Fahrettin (2011) Medya Etiği ve Tarafsızlık Söylemi. İş Ahlakı Dergisi, 8: 9-24.

Anlı, Ömer Faik (2009) Olumsallık ve Zorunluluk Kavramları Bağlamında Felsefe Tarihine İki Yaklaşım: Richard Rorty ve G.W.F. Hegel. Flsf Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 8: 71-91.

Baran, Görgün; Suğur, Serap (2012) Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Carroll, Lewis (1998) Alice’s Adventures in Wonderland. Chicago: VolumeOne Publishing.

Derrida, Jacques (1973) Speech and Phenomena, Ed. by David B. Allison & Newton Garver. Evanston: Northwestern University Press.

Derrida, Jacques (1997) Of Grammatology, Çev. G. Spivak. Baltimore: Johns Hopkins University.

Derrida, Jacques (2005) Paper Machine. California: Stanford University Press.

Derrida, Jacques (2006) Kendime Karşı Savaştayım, Çev. Saadet Özen. Derrida: Yaşamı Yeniden Düşünürken. Cogito, 47-48: 174-186.

Haddad, Samir (2013) Derrida and the Inheritance of Democracy. Bloomington: Indiana University Press.

Hekman, S., Arslan, H., & Balkız, B. (1999). Bilgi sosyolojisi ve hermeneutik: Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida. Paradigma yayınları.

İbiş, Fatih (2012) Hermenötik ve Yapısöküm Kuramına Genel Bir Bakış. Toplum Bilimleri Dergisi, 6 (11): 31-40.

Manguel, Alberto (2014) Okumalar Okuması, Çev. Sevin Okyay. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Megill, Allan (2008) Aşırılığın Peygamberleri: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, Çev. Tuncay Birkan. Ankara: Ayraç Kitapevi.

Naas, Michael (2006) Alors, qui etes vous? Jacques Derrida ve Konukseverlik Sorusu, Çev. Elis Simson, Derrida: Yaşamı Yeniden Düşünürken. Cogito, 47-48: 236-251.

Rockmore, Tom (1997) Gadamer, Rorty and epistemology as hermeneutics. Laval théologique et philosophique, 53 (1): 119-130.

Rorty, Richard (1979) Philosophy and the Mirror of Nature. New Jersey: Princeton University Press.

Rorty, Richard (1995) Olumsallık İroni ve Dayanışma, Çev. Mehmet Küçük, Alev Türker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Rorty, Richard (1999) Education as Socialization and as Individualization. Philosophy and Social Hope, 114-126.

Rorty, Richard (2010) Intellectual Autobiography, Ed. Auxier, R. E., & Hahn, L. E. The Philosophy of Richard Rorty. Open Court.

Rorty, Richard (2011) An Ethics for Today. New York: Columbia University Press.

Şen, Serdar (2008) Modernizmden Post-Modernizme Tarihsel Bilginin Epistemolojisi. Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VII (16-17): 51-69.

Sim, Stuart (2000) Derrida ve Tarihin Sonu. İstanbul: Everest Yayınları.

Stocker, Barry (2006) Derrida Etiğinde Çelişki, Aşkınlık ve Öznellik, Çev. Özge Ejder. Cogito, 47-48: 334-350.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi