Alternatif bir medya analizi: cin ayşe

Tuba Çetinbaş

Özet


Alternatif medya, ana akım medyanın az yer verdiği ya da hiç yer vermediği kesimlerden, ezilenlerden ve hak arayışlarından beslenmekte, sessizlerin sesi olmak adına mücadele vermektedir. Ataerkil toplumlarda ikinci konumda olan kadınlar, kadın medyasıyla bir adım öne çıkmakta, cinsiyetçilikten uzak, ötekileştirmeden, ayrımcı dil kullanmayan yayınlar yapmaktadır. Feministler, kendi mesajlarını yaymak adına kullandığı araçlardan biri de fanzinlerdir. ‘Do it yourself’ mantığıyla hazırlanan fanzinler, periyodik aralıklarla yayınlanır. Bu çalışma, erkek egemen bir medyaya sahip olan Türkiye’de kadınların görünürlük projesi olarak ‘kültür-sanat-edebiyat fanzini’ kategorisinde bir alternatif mecra örneği olan ‘cin ayşe’nin örgütsel, ekonomik ve içeriksel yapısını incelemek adına üç sayısı ile sınırlandırılıp, içerik ve söylem analizi yapılmıştır. Bunun yanı sıra, sosyal bilimler alanında sıkça kullanılan bir nitel araştırma tekniği olan ‘derinlemesine görüşme’ tekniği de çalışmada kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, ‘cin ayşe’yi yapısal olarak ele almak, medya içeriğini analiz etmek ve bu fanzini doğurup editörlüğünü yapan Anita Sezgener ile derinlemesine yapılan görüşmeden de elde edilen bulgular yoluyla, ‘cin ayşe’yi alternatif bir mecra olarak tanımlayabilmektir. 2008 yılından bu yana var olan post-feminist fanzin ‘cin ayşe’, kadın yazarlardan oluşmakta, kültür bozumu, mixed medya ve art formu da bünyesinde barındırmakta ve tüm haksızlıkların karşısında durmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Andersen, Mark (2004) All The Power: Revolution without Illusion. Canada: Punk Planet Books/Akashic Books.

Ahıska, Meltem (1995) Medya, Küresellik ve Yerellik. Toplum ve Bilim, 67: 6-25.

Atabek, Erdal (1989) Kuşatılmış Gençlik. İstanbul: Altın Yayınevi.

Atton, Chris (1996) Alternative Literature: A Practical Guide for Librarians. Aldershot: Gower.

Atton, Chris (2002) Alternative Media. Londra: Sage.

Bakır, Uğur ve Çelik, Murat (2013). Tüketim Toplumuna Eleştirel Bir Yaklaşım: Kültür Bozumu ve Yıkıcı Reklamlar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7(4): 46-63.

Bora, Aksu (2004) Feminizm: Sınırlar ve İhlal İmkânı. Birikim Dergisi, (184-185): 106-112.

Büyükbaykal, Ceyda (2007) Medyada Kadın Olgusu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (28): 19-30.

Çınar, Meral (2014) Kadın cinayetleri politiktir. http://www.sendika.org/2014/06/kadin-cinayetleri-politiktir-meral-cinar/, Erişim: 24 Nisan 2015.

Blakeman, Robyn (2015) Strategic Uses of Alternative Media. New York: Routledge.

Davidson, Katherina Tonya (2005) Feminist Zines: Cutting and Pasting a New Wave. Thesis Master of Arts in the Department of Sociology. University of Victoria. https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/795/davidson_2005.pdf?sequence=1, Erişim: 20 Mart 2015.

Downing, John (2001) Radical Media. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.

Export, Valie (t.y.) Valie Export Interview. http://www.interviewmagazine.com/art/vali e-export/print/. Erişim: 10 Mart 2015

Fuchs, Christian (2010) Alternative Media as Critical Media. European Journal of Social Theory, 13(2).

Grandas, Theresa (2013) Eulàlia Grau I Have Never Painted Golden Angels, http://www.macba.cat/en/exhibition-eulalia-grau, Erişim: 23 Mart 2015.

Haynes, Richard (1995) The Football Imagination: The Rise of Football Fanzine Culture. Aldershot: Arena Publications.

Huth, Geof, (2013) An Antropology of ‘Holding’. Evening Will Come: A Monthly Journal of Poetics, (32). http://www.thevolta.org/ewc32-jsmith-p1.html, Erişim: 7 Nisan 2015.

Güneş, Şinasi (2007) Fanzinlerin Güncel Sanat ile İlişkisi. E-Benzin Güncel Sanat vs. E-Zini, (3). http://www.ebenzin.com/sayi3/6.asp, Erişim: 20 Nisan 2015.

Jenkins, Henry (1992) Strangers No More, We Sing: Filking and the Social Construction of the Science Fiction Fan Community. The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, Ed. by Lisa A. Lewis, pp. 208-236. London: Routledge.

Kara, Nurten (2006) Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı. Küresel İletişim Dergisi, (1): 1-33.

Köker, Eser (1997). Feminist Alternatif Medya Üzerine. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık 1995/1996, ss. 22-24.

Lasn, Kalle (2004) Kültür Bozumu, Çev. Cem Pekman - Ahmet Ilgaz. İstanbul: Bağımsız Yayınlar.

Savran Acar, Gülnur (2013) Feminizm.

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/web-yazilari/feminizm/feminizm/, Erişim: 19 Mart 2015.

Sayguraç, Sinan (2004) Medyada Irak Savaşı. Kamusal Alan, Der. Meral Özbek. İstanbul: Hil Yayın.

Waltz, Mitzi (2005) Alternative and Activist Media. Edinburg: Edinburg University Press.

Yanıkkaya, Berrin (2014) Kendi Medyanı Yarat. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi