Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri

Gülşah Sarı

Özet


Bu çalışmada Türk sinemasında İstanbul’un bir kent olarak nasıl temsil edildiği ve kentte yaşayan bireylerin kentteki konumları ele alınacaktır. İstanbul, Türk sinemasında Yeşilçam’dan günümüz Türk sinemasına mekân olarak kullanılan bir şehirdir. Çalışma, Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak ve Üç Maymun filmleriyle sınırlandırılmıştır. Bu filmlerin seçilme nedeni filmlerin İstanbul’da geçmesidir. Çalışmada İstanbul’un kentsel gelişim süreci, İstanbul’un sosyo-ekonomik değişimi, İstanbul’daki göç süreci ve göçle gelen “taşralı” kimliği, son olarak da film incelemeleri yer almıştır. Çalışmada incelenen filmlere yöntem olarak içerik analizi uygulanmıştır. İncelenen filmlerde metropol yaşantısında bireyin konumu, göçle gelen “taşralı”nın kentteki konumu, İstanbul’un kent olarak nasıl temsil edildiğine bakılacaktır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbulut, Hasan (2005) Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak; Anlatı- Zaman- Mekân. 1.Basım, İstanbul: Bağlam Yayınları.

Aymaz, Göksel (2003) Uzaktaki Kent, Kentteki Uzaklık. Varlık, 1153: 18-24.

Bali, Rıfat N (2002) Tarz-ı Hayattan Life Style’a, 5. Basım. İstanbul: İletişim Yayınları.

Çubuk, Mehmet (1994) İstanbul’un Kentsel Gelişim Sorunları ve Avrupa Metropolleri. İstanbul: MSÜ Yayınları.

Demir, Kemal ve Çabuk, Suat (2010) Türkiye’de Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28: 193-215.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü (2004) İstanbullu Olma Bilinci – Sosyal Doku Projesi Araştırmaları, İstanbul: İBB Yayını.

Karaşin, Hamdi (2009) Dört Film Bir Türkiye. Yeni Film, 17: 71-86.

Keyder, Çağlar (2000) İstanbul, Küresel ile Yerel Arasında. İstanbul: Metis Yayınları.

Kıray, Mübeccel (2003) Kentleşme Yazıları, 3. Basım. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Kuban, Doğan (1998) İstanbul Yazıları. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.

Özer, M. (2002) Kasaba’dan Kent’e İndik. Radikal, İstanbul.

Suner, Asuman (2006) Hayalet Ev; Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, 1. Basım. İstanbul: Metis Yayınları.

Yıldız, Engin (2008) Gecekondu Sineması, 1. Basım. İstanbul: Hayalet Kitap.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi