Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür

Demet Fırat

Özet


Küreselleşmeyle birlikte kitle iletişim araçları, küresel kültürü sınırların ötesine taşımakta, yerel olanı da küresel hale getirebilmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla küresel egemen kültürün karşısında alternatif kültürler de yerini almaya başlamıştır. Geçtiğimiz son 10 yılda, Güney Kore popüler kültürü dünya çapında hızlı ve etkili bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Güney Kore dizilerine filmlerine ve K-pop’a (Güney Kore pop müziği) karşı, başta Asya olmak üzere Amerika ve Avrupa’da giderek artan bir ilgi oluşmaktadır. 2005 yılından itibaren Kore dizilerinin Türkiye’de yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Güney Kore Dalgası anlamına gelen Hallyu, Türkiye kıyılarına da vurmuştur. Çalışmada Güney Kore Dalgası’nın başlangıcından bugüne kadar olan gelişimi incelenmiş, Türkiye’deki durumu açıklayıcı bir çerçeve içerisinde ele alınmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Appadurai, Arjun (1997) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, USA: University of Minnesota Press.

Beynon, John ve Dunkerley, David (2010) Globalization, USA: Routledge.

Cho, Mi-Hea ve Kang Soo (2005) Past, Present, and Future of Tourism Education: The South Korean Case. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 5 (3): 225–50.

Chua Beng Huat ve Iwabuchi Koichi (2008) East Asian Pop Culture: Analysing the Korean Wave. Hong Kong: Hong Kong Univ. Press.

Han, Hee-Joo ve Jae-Sub Lee (2008) A study on the KBS TV Drama Winter Sonata and Its Impact on Korea’s Hallyu Tourism Development. Journal of Travel & Tourism Marketing, 24 (2/3): 115–26.

Jung Young Eun (2009) Transnational Korea: A Critical Assessment of the Korean Wave in Asia and the United States. Southest Review of Asian Studies, 31:69-80.

Kim, Milim (2011) The Role of the government in cultural industry. Some observations from Korea’s experience. Keio Communication Review.

Lee, Soojin, David, Scott, ve Hyounggon Kim (2008). Celebrity Fan İnvolvement and Destination Perceptions. Annals of Tourism Research, 35 (3): 809–32.

Özkul, Osman (2008) Kültür ve Küreselleşme, Kültür Sosyolojisine Giriş. İstanbul: Açılım.

Ravina Mark (2009) Introduction: Conceptualizing the Korean Wave. Southest Review of Asian Studies, 31:3-9.

Samuel, Seongseop, Jerome, Agrusa, Kaye, Chon, ve Cho Youngshin (2008) The Effects of Korean Pop Culture on Hong Kong Residents Perceptions of Korea as a Potential Tourist Destination. Journal of Travel & Tourism Marketing, 24 (2/3): 163–83.

Shim Doobo (2006) Hybridity and Rise of Korean Popular Culture in Asia. Media, Culture&Society, 28 (1):25-44.

Tolou, Vasileia(2014) Sustaining the Hallyu: International Social Media Promotion and Buzz for South Korean Movies and Series, Yüksek Lisans Tezi, Tampere University.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi