Yazar Detayları

Koluaçık, İhsan, Afyon kocatepe üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 3 (2017) - Makaleler
    Eleştirel Teorisyenlerin kültür endüstrisi kavramı bağlamında sanata ve sinemaya yaklaşımları
    Özet  PDF