Yazar Detayları

Hancığaz, Erhan, Gazi Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü Doktora Öğrencisi.