Yazar Detayları

Geçikli, Fatma

  • Cilt 1, Sayı 2 (2016) - Makaleler
    Tüketicilerin mağaza imajı algıları ile mağaza sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bir alışveriş merkezinde uygulama
    Özet  PDF