Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) 1950’ler Türkiye’sinde modernleşme ve gündelik hayat değişimlerine sinema üzerinden bakmak: İstanbul Geceleri filmi Özet   PDF
Esra Güngör
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Alternatif bir medya analizi: cin ayşe Özet   PDF
Tuba Çetinbaş
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Annales Okulu, Marc Bloch ve “Tarih savunusu: Veya tarihçilik mesleği” yapıtı üzerinden Bloch’un tarih anlayışı Özet   PDF
Ceren Yeğen
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Anthony Giddens’ın sosyolojisinde modernliğin boyutları Özet   PDF
Arda Umut Saygın
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Bir ifade aracı olarak dijital öykü anlatımı Özet   PDF
Ayhan Küngerü
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Bir propaganda aracı olarak radyo Özet   PDF   PDF
Gülcennet Öztürk
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Editörden Ayrıntılar   PDF
Selami Özsoy
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Editörden Ayrıntılar   PDF
Selami Özsoy
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Editörden Ayrıntılar   PDF
Selami Özsoy
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Eleştirel Teorisyenlerin kültür endüstrisi kavramı bağlamında sanata ve sinemaya yaklaşımları Özet   PDF
İhsan Koluaçık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Gazete mizanpajının okuyucu algısı üzerindeki belirleyiciliği Özet   PDF
Serhan Koyuncu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Geç kapitalizm: Medya ve sanatta içeriğin metalaşması ve anlamsızlaşması Özet   PDF
Bahar Ayaz
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Hüseyin Orak adlı bir müteşebbis, Türkiye Kılavuzu adlı bir eser ve 1945 yılı Bolu’su Özet   PDF
Zakir Avşar
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) İlk muhalif gazete olarak İbret Özet   PDF
Nurettin Güz, Gamze Bayhan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Jacques Derrida, Richard Rorty ve doğruluk Özet   PDF
Bahar Ayaz
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Kadın cinayetlerinin haberleştirilmesi bağlamında medya etiğini yeniden tartışmak: Habertürk gazetesi örneği Özet   PDF
Esra Serdar Tekeli
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Kahramanın Ç hali: Temsil ve özdeşlik bağlamında Behzat Ç. üzerine bir alımlama çalışması Özet   PDF
Burak Medin
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Kenar mahalleliğin sinemadaki yansımaları Özet   PDF
Ayşe Mirza
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Küresel yönde ters akış: Asya’dan doğan alternatif bir popüler kültür Özet   PDF
Demet Fırat
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Medya ve siyaset perspektifinden kamuoyu Özet   PDF
Hasan Yurdakul
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili Özet   PDF
Huriye Kuruoğlu, Semih Salman
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri Özet   PDF
Muhittin Şahin, Hasan Yurdakul
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri Özet   PDF
Gülşah Sarı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Paul Karl Feyerabend’in bilim anlayışı Özet   PDF
Arda Umut Saygın
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Risaletü’n-Nûriyye: Tasavvufa yöneltilen eleştirilere Akşemseddin’in cevaplarını yeniden düşünmek Özet   PDF
Muhammed Ali Yıldız
 
Toplam 35 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>