Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Medya ve siyaset perspektifinden kamuoyu Özet   PDF
Hasan Yurdakul
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Medyada yaşlılık ve Türk sinemasında yaşlılık temsili Özet   PDF
Huriye Kuruoğlu, Semih Salman
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri Özet   PDF
Muhittin Şahin, Hasan Yurdakul
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Nuri Bilge Ceylan sinemasında İstanbul temsilleri Özet   PDF
Gülşah Sarı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Paul Karl Feyerabend’in bilim anlayışı Özet   PDF
Arda Umut Saygın
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Risaletü’n-Nûriyye: Tasavvufa yöneltilen eleştirilere Akşemseddin’in cevaplarını yeniden düşünmek Özet   PDF
Muhammed Ali Yıldız
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017) Roma Dönemi cam kaplarında temenni yazıtları Özet   PDF
Ömür Dünya Çakmaklı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Sayı bilgileri Ayrıntılar   PDF
Selami Özsoy
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Sayı bilgileri Ayrıntılar   PDF
Editör Yazısı
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Sayı bilgileri Ayrıntılar   PDF
Selami Özsoy
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017) Sayı bilgileri Ayrıntılar   PDF
Selami Özsoy
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017) Siberkondri Ciddiyet Ölçeği’nin Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulanması Özet   PDF
Kemal Elciyar, Deniz Taşcı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Sinemada uyarlama sorunsalı ve auteur bir yönetmen olarak Aki Kaurismaki Özet   PDF
Ayşe Mirza
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Siyahi eleştirinin ‘görünmez adamı’: Henry Louis Gates Jr. Özet   PDF
Nurdan Akıner, Ayhan Küngerü
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Teknolojiyle hızlanan haber akışı ve bir haber değeri unsuru olarak güncelliğin dönüşümü Özet   PDF
Uğur Küçüközyiğit
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017) Transmedya hikâye anlatıcılığı: Kötü Çocuk örneği Özet   PDF
Gülşah Sarı
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Tüketicilerin mağaza imajı algıları ile mağaza sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bir alışveriş merkezinde uygulama Özet   PDF
Serdar Erciş, Fatma Geçikli, Arzu Kalafat Çat
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017) Tüketim kültürü bağlamında yazılı basında hafta sonu ekleri Özet   PDF
Rengim Sine
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017) Tüketim kültüründe etkili bir araç olarak reklamın işlevlerine dair genel bir değerlendirme Özet   PDF
Kamile Elmasoğlu
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017) Türk basın tarihinde taşrada yayınlanan bir merkez gazetesi: Ülke Özet   PDF
Güney Nair
 
Cilt 2, Sayı 4 (2017) Türkiye'de televizyon ana haber bültenlerinde haber öznesi olarak kadın kimliklerinin kıyaslamalı incelenmesi - 2001 ve 2016 Özet   PDF
Huriye Kuruoğlu, Elçin Akçora
 
Cilt 2, Sayı 3 (2017) Türkiye’de sinema eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri tarafından kurulan meslek birlikleri Özet   PDF
Derya Çetin
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Türkiye’nin toplumsal ve kültürel yapısındaki delilik olgusunun Türk sinemasına yansıması Özet   PDF
Erhan Hancığaz
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016) Yapısöküm üzerine birkaç not Özet   PDF
Hayrullah Yanık
 
Toplam 49 ögeden 26 - 49 arası << < 1 2